Različiti načini inicijalizacije unordered seta u C++

Программирование и разработка

U programskom jeziku C++, često se susrećemo sa potrebom za korištenjem zbirki jedinstvenih elemenata. Jedan od popularnih načina za postizanje toga je korištenje unordered_set, strukture podataka koja omogućava brzo pretraživanje, umetanje i brisanje elemenata. U ovom tekstu, istražit ćemo nekoliko različitih tehnika za kreiranje i popunjavanje unordered_set-a, koristeći razne pristupe.

Kreiranje pomoću konstruktora sa podrazumijevanim vrijednostima

Kreiranje pomoću konstruktora sa podrazumijevanim vrijednostima

Najjednostavniji način za kreiranje unordered_set-a je upotreba konstruktora sa podrazumijevanim vrijednostima. Ovaj pristup podrazumijeva stvaranje praznog skupa koji je spreman za dodavanje elemenata kasnije.


std::unordered_set mojSet;

Ovo je osnovna forma koja koristi konstruktor bez argumenata. Nakon kreiranja, možemo dodavati elemente pomoću metoda poput insert ili emplace.

Kreiranje pomoću početnih vrijednosti

Kreiranje pomoću početnih vrijednosti

Druga metoda uključuje kreiranje unordered_set-a i njegovu inicijalizaciju sa nizom početnih vrijednosti. Ovaj pristup omogućava efikasno postavljanje početnih elemenata direktno pri stvaranju skupa.


std::unordered_set mojSet = {1, 2, 3, 4, 5};

Korištenjem ovakvog oblika, unordered_set je odmah spreman za upotrebu sa definisanim elementima, čime se skraćuje potreba za dodatnim koracima umetanja elemenata nakon stvaranja skupa.

Kopiranje postojećeg unordered_set-a

Kopiranje postojećeg unordered_set-a

Još jedan koristan način za stvaranje novog unordered_set-a je kopiranje postojećeg skupa. Ovo se postiže korištenjem konstruktora koji prima drugi unordered_set kao argument.


std::unordered_set originalniSet = {10, 20, 30};
std::unordered_set kopiraniSet(originalniSet);

Ovaj pristup je posebno koristan kada želimo kreirati novi skup sa istim elementima kao i postojeći, zadržavajući jedinstvenost svakog elementa.

Korištenje ranga elemenata

Korištenje ranga elemenata

Inicijalizacija sa rangom elemenata omogućava kreiranje unordered_set-a sa podskupom elemenata iz postojećeg kontejnera. Ovaj pristup koristi par iteratora kao argumente za konstruktor.


std::vector vektor = {100, 200, 300, 400};
std::unordered_set setIzVektora(vektor.begin(), vektor.end());

Ovakva forma je korisna kada imamo kolekciju elemenata u drugom kontejneru i želimo ih prebaciti u unordered_set bez dupliranja ili dodatnog umetanja.

Zaključak

Zaključak

Postoji mnogo različitih metoda za stvaranje i popunjavanje unordered_set-a u C++ programu. Korištenjem konstruktora sa podrazumijevanim vrijednostima, početnih vrijednosti, kopiranjem postojećih skupova ili korištenjem ranga elemenata, možemo fleksibilno i efikasno raditi sa jedinstvenim kolekcijama podataka. Svaka od ovih tehnika ima svoje prednosti i može biti prilagođena specifičnim potrebama programskog zadatka.

1. Inicijalizacija s korištenjem podrazumijevanog konstruktora

1. Inicijalizacija s korištenjem podrazumijevanog konstruktora

U ovom dijelu članka razmotrit ćemo prvi metod inicijalizacije, koristeći podrazumijevani konstruktor. Ova tehnika omogućuje stvaranje jedinstvenog skupa s osnovnim postavkama koje su već ugrađene u jezik. Fokusiramo se na način kako pristupiti inicijalizaciji skupa s minimalnim naporom, koristeći već dostupne mogućnosti jezika.

undefined

[C++] STL: Map, Multimap, Unordered_map и Unordered_multimap

Читайте также:  Как стать геймдизайнером
Оцените статью
bestprogrammer.ru
Добавить комментарий